Ventspils tehnikums

Piegādātas un uzstādītas iekārtas pārtikas labaratorijai, virtuves un bufetes iekārtas dienesta viesnīcai, virtuves iekārtas un izsniegšanas līnija skolas ēdnīcai.