Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Rekonstruētā Deglavas ielas ēdnīcas izsniegšanas līnija